Prijava za prezentaciju,četvrtak 01.12.2022 u 9.00 h