Prijava za prezentaciju, subota 03.12.2022. u 9.00 h